INMED CENTER EUROPE POLAND”  Firma o zasięgu globalnym, której wyłącznym właścicielem jest absolwent farmacji  w dziedzinie międzynarodowego zarządzania biznesowego. Nasz właściciel ma ponad 15-letnie doświadczenie w pracy w dziale marketingu międzynarodowego w firmach farmaceutycznych. Jesteśmy w zasadzie eksporterem handlowym dla wszelkiego rodzaju farmaceutyków, produktów ajurwedycznych, produktów ziołowych, OTC, materiałów szpitalnych, materiałów eksploatacyjnych, kosmetyków, środków neutralizujących, środków chirurgicznych i jednorazowych Obecnie jesteśmy agresywni w eksporcie produktów farmaceutycznych, OTC, ajurwedycznych i ziołowych. Obecnie eksportujemy te produkty do wielu krajów Ameryki Łacińskiej, a produkty są zarejestrowane w ponad pięciu krajach. NASZA MISJA Połączenie agresywnego marketingu strategicznego z produktami i usługami wysokiej jakości po konkurencyjnych cenach, aby zapewnić konsumentom najlepszą wartość ubezpieczeniową. Rentowny wzrost dzięki doskonałej obsłudze klienta, innowacjom, jakości i zaangażowaniu. „Bądź najlepszy w oczach naszych klientów, pracowników i akcjonariuszy”.

Większość produktów jest dostępna do szybkiej realiazacji przez naszych przedstawicieli w Europie. O szczegóły prosimy pisać na mail info@inmedcenter.com  Ceny mamy konkurencyjne w zależności od ilości.

"INMED CENTER" is a global firm solely owned by a Pharmacy Graduate with Masters in International Business Management.. Our owner has work experience of more than 15 years in the International Marketing Department of pharmaceutical manufacturing companies.

We are basically merchant exporters for all kinds of Pharmaceuticals ,Ayurvedic products, Herbal products, , OTC, Hospital Supplies, Consumables, Cosmetics, Neutraceuticals, Surgical& Disposables

We are currently aggressive in Pharmaceutical, OTC, Ayurvedic and Herbal product exports. We are currently exporting these products in many Latin American countries with products under registration in more than five countries.

OUR MISSION

To combine aggressive strategic marketing with quality products and services at competitive prices to provide the best insurance value for consumers.Profitable growth through superior customer service, innovation, quality and commitment. "Be the best in the eyes of our customers, employees and shareholders."

WE ARE EVERYWHERE